Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данни за “Дивизия Ес” ЕООД като администратор на лични данни

“Дивизия Ес” ЕООД, ЕИК: 204057196, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, район р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, бл. 28, вх. В, ет. 2, ап. 35, тел.: 02 4615 122, e-mail: office@esportsgo.bg

Настоящата Политика за поверителност се отнася до вашите личните данни, които “Дивизия Ес” ЕООД (наричано по-долу за краткост “Дивизия Ес”) събира с цел да ви предостави услуги (“Услуги”) съгласно предмета си на дейност.

Настоящата политика за защита на личните данни е приложима както за данни, събирани от вас чрез Интернет сайта ни eSportsgo.bg (“Сайта/ът”), така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Чрез политиката за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашия сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до следният адрес за контакти: office@esportsgo.bg.

Обща информация

При събирането и обработването на вашите лични данни, Дивизия Ес се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

• ограничение на целите на обработване;

• свеждане до минимум на събираните данни;

• точност и актуалност на данните;

• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

• отчетност.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

Дивизия Ес обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:
– за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта на Дивизия Ес с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;

– за да ви показваме релевантни за вас реклами и съдържание;

– да ви изпращаме съобщения за продукти и услуги на наши Партньори, когато изрично сте дали вашето съгласие за това.

Какви лични данни събираме от вас

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на сайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при ползване на услуга /функционалност на сайта, попълване на формуляр за участие в игра, коментар или друга ваша активност на сайта, участие в игра, промоция или отговор на въпрос и др., както и когато съобщавате за проблем със сайта. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, профил, снимка, възраст, дата на раждане, пол и др. Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас ( като напр. религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако:

(а) чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни;  (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това.

Когато, по ваше желание и без наше искане, ползвайки сайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, напр. чрез изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия сайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ние необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (напр. чрез публично съобщение на сайта), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия сайта, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим.

Всеки път  когато посещавате сайта, автоматично събираме следните данни:

• технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, данни за достъп(log-ininformation), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство ;тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от “бисквитки” на трети  лица, за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за “бисквитките” („cookies”) тук.

• данни за вашите посещения, като напр. URL, информация за  активности, извършени чрез и от сайта(включително дата и час ), информация, коя то сте преглеждали или търсили(включително най-четените статии, най-посещаваното съдържание и категории, време за отговор на страницата, грешки при зареждането й, продължителност на посещението на определени страници (включително средна продължителност навреме  то, прекарано на определени страници, преглеждайки конкретно съдържание или видеа), среден  брой на статиите, разглеждани на сайта, информация за активности на страницата(като напр. преглед, кликване, преместване на курсора), методи, използвани за разглеждане на страницата, данни за поведението на потребителите, телефонен номер или имейл, използван за  контакт с нас .В някои случаи ние получаваме ваши лични данни от трети лица – бизнес партньори, изпълнители на технически услуги, рекламодатели, доставчици на аналитични услуги и др ., например когато посещавате сайта, получим вашите лични данни от трето лице – социална мрежа, ако доброволно сте избрали да влезете на сайта чрез платформата  на съответната социална мрежа.

В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас.
Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но Дивизия Ес намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси.

Други данни

Когато извършвате някое от следните действия на сайта, нашият уеб сървър автоматично записва вашия IP адрес, дата и час (timestamp):

– публикуване на коментар под статия, тема/мнение във форум

– препоръчване на статия

– гласуване за анкета

– докладване на коментар

– изпращане на лично съобщение

Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система.

В сайта се използват логове със следните цели:

– За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

– За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

– За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;

– За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория.

Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация:

дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

Oбработване на лични данни на лица под 16 години

За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата.
На сайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели. Ако сте под 16 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.

Бисквитки и други пасивни технологии

Дивизия Ес използва “бисквитки” и други технологии за проследяване, които събират информация, от вас при взаимодействие със сайта, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване.
Какво представляват бисквитки? – Бисквитките са малки текстови файлове, които сайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашите предпочитания, да анализираме колко добре се представя сайтът ни, да ви показваме реклами, които вярваме, че са релевантни на вашите интереси или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас.

Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в нашата Политика за бисквитки.

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие.
Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел.
Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от вас поради наш легитимен интерес или да запазим вашите жизненоважни интереси, ще ви информираме своевременно, както и ще ви разясним правата ви.

Имате право да възразявате срещу това да събираме ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от вашето искане.

Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Дивизия Ес разкрива вашите лични данни само в следните случаи:

– само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

– на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

– на наши партньори, които работят по възлагане на Дивизия Ес на основата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

Дивизия Ес взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на Дивизия Ес за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

– Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, AdWords, Google Plus): https://privacy.google.com

– Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.) : https://www.facebook.com/privacy/

Мерки за защита

Дивизия Ес събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Колко дълго съхраняваме личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, Дивизия Ес приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Упражняване на вашите права на субект на данни по GDPR

Регламентът за защита на личните данни ви дава определени права като субект на данни, които са изброени по-надолу. За да упражните някое/и от тези права, вие трябва да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR. Искането се подава лично от вас, като субект на данните или от изрично упълномощено от вас лице чрез нотариално заверено пълномощно.
Искането трябва да съдържа име, адрес и други данни за идентификация на физическото лице, за чиито данни се отнася искането, описание на искането, до кои лични данни се отнася, предпочитана форма за отговор и действия по Регламента, подпис, дата и адрес за кореспонденция. Искането може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Вашето право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
С тази Декларация за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.

Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във вашия профил функционалности или като ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR на office@esportsgo.bg

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще ви посочим причините.

Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате Дивизия Ес да коригира всякакви неточности в личните ви данни. Вие можете да коригирате данните си сами чрез функционалностите, осигурени в личния ви профил.
За въпроси и уточнения, моля пишете на office@esportsgo.bg.

За да поискате корекция, трябва да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR на същия имейл.

Право да бъдат изтрити вашите лични данни (право “да бъдеш забравен”)

При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

– личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;

– ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;

– в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;

– други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

За упражняване на правото “да бъдеш забравен” е необходимо да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни.

Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

– да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;

– да възразите срещу обработването;

– преносимост на данните.

За целта също е необходимо да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR.
Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

Нашите служители:

– ще ви съдействат при упражняването на вашите права;

– ще ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да ви дадем отговор в законоустановения срок.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.
Може да ни изпратите имейл на следния имейл адрес: office@esportsgo.bg.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

Актуализация/обновяване
Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната ѝ актуализация – януари 2020 г.